Time To Heal Bloggen

For alle som trenger en liten pause, stillestund, veiledning, refleksjon eller inspirasjon! 

....Jeg ønsker en periode å forholde meg mest til egen hjemmeside i en tid hvor mye nytt skapes. Sosiale medier er tidkrevende og tappende og grenser må settes. Varmt velkommen hit er alle! Måtte det gi en god veiledning - hvor enn du er på din vei!

Lys, Vilde