Medlemsregistrering

Velkommen! 

Registrer deg med skjema under og du vil få svar fra meg med informasjon videre! Du må bl.a samtykke, signere og skrive din faste dato for månedsbetaling som medlem. Når det er gjort får du tilgang med eget passord som gir deg tilgang til alle medlemsområder.